Autoservis


Kontakt

AUTOSERVIS - ZAŤKO s.r.o.

Krivá 92

027 55 Krivá

 

Príjem opráv:

tel. 0908 658 555

 

ďalšie kontakty

 

AUTOSERVIS - ZAŤKO s.r.o.
Prevádzka Námestovo, Vavrečka 478
Pod Starým Punchom

Príjem Opráv
tel. 0918 984 555

ďalšie kontakty

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok  8:00 - 17:00

Sobota - Nedeľa     zatvorené


Klimatizácie

Ako chladiace zariadenie pracuje

Úlohou chladiaceho zariadenia je schladiť výrobky a udržať ich pri teplote nižšej ako je teplota okolitého prostredia.
Chladenie je možno definovať ako proces odmietania tepla. Najstaršími a najznámejšími chadiacimi médiami sú ľad, voda a vzduch. Na začiatku tohoto storočia si ľudia začali byť vedomí činnosti baktérií, enzýmov atď. a objavili, že rast týchto mikrorganizmov je priamo úmerný teplote a že pri nižších teplotách, napr. + 10 C, je ich rast veľkou mierou obmezený. Tento poznatok viedol k používaniu chladenia ako spôsobu ako uchovávať potraviny.
Systém chladenia sa skladá zo štyroch základných zložiek:
  1. kompresor
  2. kondenzátor
  3. expanzný ventil
  4. výparník
Kompresor je jadrom chladiaceho zariadenia, odoberá paru z výparníka a stláča ho v kondenzátore.
Kondenzátor odoberá teplo v množstve, ktoré sa rovná súčtu tepla absorbovaného výparníkom a tepla vyprodukovaného kompresnou činnosťou kompresora.
Expanzný ventil zaisťuje odpovedajúci rozdiel tlaku medzi vysokotlakovou a nízkotlakovou časťou systému.
Výparník je miesto, kde je teplo prenášané z prostredia do chladiaceho média.
Cyklus je možné zhrnúť takto: para je odvádzaná kompresorom, stláčaná a prevádzaná do kondenzátora, tu je ochladzovaná a zkapalňovaná. Chladiace médium je vedené z kondenzátora k expanznému ventilu, kde dochádza k zníženiu tlaku , ďalej je vedené do výparníka, kde príjma teplo z prostredia.

     


Všetky práva vyhradené AUTOSERVIS ZAŤKO s.r.o. | Webdizajn: www.itstudio.sk