Autoservis


Kontakt

AUTOSERVIS - ZAŤKO s.r.o.

Krivá 92

027 55 Krivá

 

Príjem opráv:

tel. 0908 658 555

 

ďalšie kontakty

 

AUTOSERVIS - ZAŤKO s.r.o.
Prevádzka Námestovo, Vavrečka 478
Pod Starým Punchom

Príjem Opráv
tel. 0918 984 555

ďalšie kontakty

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok  8:00 - 17:00

Sobota - Nedeľa     zatvorené


Autoalarmy

Na veľkosti záleží - ako komu...

Pri výbere autoalarmu, podobne ako pri nakupovaní iných vecí si každý zváži viacero aspektov ponúkaných tovarov na základe ktorých sa rozhodne. Každý však môže mať iný rebríček požiadaviek, čo je pre neho dôležité, čo menej a čo vôbec. Pri alarmoch by v prvom rade mala byť bezpečnosť, ktorá je však už aj pri základných alarmoch na dostatočnej úrovni. Okrem množstva doplnkových bezpečnostných a komfortných funkcií určitú úlohu hrá aj samotná veľkosť diaľkového ovládača. Z osobných skúseností môžem potvrdiť, že čím menej človek od alarmu požaduje, tým dôležitejší je pre neho výzor ovládača a naopak. Bez ohľadu na množstvo funkcií sme sa preto rozhodli, porovnať pre Vás diaľkové ovládače jednotlivých alarmov. Ich členenie je približne rovnaké ako pri kupovaní alarmu, kedy prvoradým výberom je stanovenie, či požadujeme jednocestný alebo dvojcestný alarm. Jednocestné ovládače sú zoradené podľa príbuznosti, kedy alarmy určitej modelovej rady poskytujú rovnaké, alebo takmer rovnaké funkcie, hlavným rozdielom je práve dizajn diaľkového ovládača.

Ovládače dvojcestných alarmov

2way_obr__zky.jpg

Množstvo ľudí, ktorí sa nikdy nestretli s dvojcestným alarmom je často prekvapených veľkosťou diaľkového ovládača. Na prvý pohľad pôsobia mohutne. S týmito ovládačmi je to však podobné ako pri mobilných telefónoch. V súčasnosti už nie je až taký problém vyrobiť  miniatúrne zariadenia, každý však od ovládača resp. mobilu požaduje veľký displej, dlhú výdrž batérie a čo možno najväčší dosah.

Všetky ovládače k dvojcestným autoalarmom používajú mikrotužkovú batériu (AAA). Minimálna šírka ich základne je teda fixne daná. Technicky by nebol problém použiť aj batériu menších rozmerov, rapídne by však klesla jej kapacita, čo by vyžadovalo časté výmeny batérie.

S rastúcim počtom funkcií alarmov narastá aj veľkosť displeja. Aj keď sú rozdiely len minimálne, počet zobrazovaných funkcií sa oproti prvým modelom znásobil. Miniaturizácia ikoniek by bola na úkor ergonómie používania, preto bolo nevyhnutné zhutniť ich umiestnenie. Keďže len máloktoré ikony sú zobrazované súčasne, nedochádza k ich vzájomnému prekrývaniu a zlevaniu do nerozoznateľného celku. Riešením tohto obmedzenia je použitie novších LCD alebo OLED displejov, namiesto klasických displejov z tekutých kryštálov. Tieto novšie displeje nemajú pevne viazanú pozíciu ikony na konkrétne miesto, dokážu zobraziť ľubovoľnú grafiku alebo symbol. Umožňujú to na celej svojej ploche, tak ako obrazovky počítačov, či televízory. Vďaka tejto ich vymoženosti je teda možné displej zmenšiť bez ovplyvnenia veľkosti zobrazovaných znakov a tým zhoršeniu komfortu užívania zariadenia.

Výrazným prvkom týchto ovládačov je vyčnievajúca anténa. U mobilných aparátov došlo začiatkom milénia k zabudovaniu antény do útrob telefónu. Tieto telefóny však trpeli menšou kvalitou signálu, keďže anténa nemala svoje ideálne parametre. V súčasnosti si tento nedostatok už ani neuvedomujeme, keďže došlo k z2way_border.jpgvýšeniu prenosových staníc (BTS) a teda k zlepšeniu pokrytia celého územia. Pri komunikácii medzi diaľkovým ovládačom a alarmom však nie je možné využívať takéto prenosové stanice, komunikácia prebieha vždy iba priamo. Keďže ale existujú rôzne legislatívne obmedzenia, ktoré limitujú maximálny vysielací výkon v danom frekvenčnom pásme, sú možnosti zvyšovania dosahu veľmi obmedzené. A keďže dosah komunikácie je u týchto zariadení dosť podstatný, jediným riešením ostáva optimalizácia umiestnenia a konštrukcie antény. Je teda nepravdepodobné aby sme sa v blízkej dobe stretli s ovládačom so vstavanou, či miniaturizovanou anténou bez obmedzenia dosahu. 

Napriek tomu, že sa nám veľkosti jednotlivých ovládačov môžu zdať rôzne, sú takmer identické. Ako je zrejmé z porovnania obrysov jednotlivých ovládačov všetky modely vychádzajú z opísaných troch limitujúcich faktorov. Majú takmer identickú výšku ako aj šírku základne. V závislosti od najširšieho miesta ovládača je možné ľahko identifikovať umiestnenie batérie. Jednoznačne "najväčším" ovládačom je Sentinel SDO 1100, ktorý vyčnieva aj šírkou tela, ako aj najdlhšou anténou. Je to spôsobené viacerými faktormi ako sú použitá výrobná technológia, či modelový vek tohto alarmu. Podobne je na tom aj Magicar 3000, ktorý má len o niečo málo menšiu anténu, avšak výrazne užšie telo. Dizajnovo a v ruke pocitovo najpríjemnejším ovládačom môže byť najnovší model MR561, ktorý sa dodáva k alarmom Magicar M870AS a M871a.

Jednocestné ovládače k alarmom

1way_perspektiva.jpg

Ešte stále Mistral_1.jpgpopulárnou modelovou radou sú autoalarmy Mistral. Klasická verzia s ovládačom T63 bola pred dvoma rokmi rozšírená o model T79. Pre zákazníkov, ktorý vyžadovali zvýšený komfort v podobe zabudovaného "vyskakovacieho" kľúča do diaľkového ovládača je k dispozícii model KEY, ktorý obsahoval jeden klasický ovládač T63 a jeden ovládač KEY. Riadiaca jednotka alarmu je vždy identická, ovládače používajú rovnaké kódovanie, sú tada ľubovoľne kombinovateľné. Hlavnou výhodou oproti iným modelom je 3-tlačidlové vyhotovenie všetkých ovládačov, takže ich používanie je absolútne identické.  Zároveň je možné k ľubovoľne vybavenému alarmu dokúpiť ktorýkoľvek prídavný ovládač. Najväčším z tejto trojice je samozrejme model KEY, čo je spôsobené hlavne konštrukciou otočného kĺbu a prázdneho priestoru, ktorý je vyhradený pre umiestnenie čipu imobilizéra.  

Nástupcom týchto alarmov je nová generácia Mistralov s prívlastkom MAX. Riadiace jednotky sú u všetkých modelov identické, softvareová výbava je však u modelu R3 odlišná. Modely R1 a R2 sú vybavené 5-tlačidlovými ovládačmi a sú tMistral_max.jpgeda vzájomne zameniteľné so zachovaním plnej funkčnosti. Napriek odlišnému dizajnu sú takmer identicky veľké, záleží teda iba na každého individuálnom vkuse, pre ktorý ovládač, resp. alarm sa pri kúpe rozhodne.

Ovládač R3 je v 3-tlačidlovom vyhotovení, jeho riadiaca jednotka je teda vybavená odlišným softvérom. Nie je teda možné plnohodnotne ovládať autoalarm s jednotkou pre R1 či R2, nakódovaným ovládačom R3. Základné funkcie síce ostávajú nezmenené, chýbajúce bočné tlačidlá a prislúchajúce funkcie môžu niekomu chýbať.

Mistral R3 - ovládač so vstavaným kľúčom je rovnako ako Mistral KEY o niečo väčší. Došlo však aj k miernemu zväčšeniu tlačidiel, pôsobí teda skôr robustným ako zbytočne objemným dojmom. Napriek väčším rozmerom sa jedná o pekne vyhotovený ovládač, so vstavaným kľúčom bude zaberať ešte menej miesta ako modely R1 či R2 so samostatným kľúčom. Kto teda požaduje komfort vstavaného kľúča, väčšie rozmery ovládača mu nebudú prekážať.

Ovládač Radix DO KEY, ktorý je dodávaný k modulom diaľkového ovládania RC 202 KEY nie je možné naprogramovať k alarmom Mistral KEY. Pre jeho dizajnové vyhotovenie sme ho na porovnanie veľkosti priložili k dizajnovo podobnému ovládaču R3. Tento ovládač v takzvanom vyhotovení VW-Group má takmer identické výškové a šírkové parametre ako R3, ktorý je modelovaný v štýle Audi.

NajlacnejšiuRadix_1.jpg radu alarmov zastupujú modely Radix, ktoré sú dodávané v štyroch variantách ovládačov. Riadiaca jednotka týchto alarmov je identická, rovnaký je aj ovládací softvér. Funkčne limitujúcim faktorom ale ostáva nevyhnutnosť výberu, koľko tlačidlové ovládače budú do alarmu programované. Umožnené sú teda dvoj alebo štvor-tlačidlové ovládače.

Najmenším z ovládačov Radix je model 2T. Stručne sa dá charakterizovať ako "Tužková batéria" s dvoma tlačidlami. Jeho miniatúrne vyhotovenie bolo niekedy až na obtiaž. Vylúčenie z ponuky neprichádzalo k úvahu, pretože hlavne starší zákazníci nechceli mohutné a zároveň "veľa-tlačidlové" vyhotovenie 4T. Pre zachovanie jednoduchosti dvoj-tlačidlového ovládania je teda 2T nahradzovaný novým modelom 2TN. Ten má iba o niečo väčšiu výšku. S miernym nárastom šírky bolo umožnené aj použitie väčších tlačidiel. Menšia hrúbka ovládača sa dosiahla použitím plochých baterií. Pre ovládanie a pocit v ruke je teda príjemnejší. Modely 4T a 4TK sú objemovo podobne veľké, to čo stráca 4T na výške, dobieha v šírke. Pri identickej výbave je teda len na oku každého jedinca pre ktorý model sa rozhodne.

Do alarmov Radix je možné naprogramovať aj špeciálny ovládač Radix DO KEY, štandardne dodávaný s modulom RC 202 KEY. Pre jeho špecifické 3-tlačidlové vyhotovenie je ktorákoľvek voľba programovania  do alarmu Radix obmedzujúca. Naprogramovanie ako 2-tlačidový síce získate kompletnú kontrolu nad alarmom, jedno tlačidlo ovládača však bude neaktívne. Pri naprogramovaní ako 4-tlačidlový ovládač, využijete síce všetky  jeho tlačidlá, budete ale musieť oželieť niektoré funkcie.

Jednocestné ovládače k dvojcestným alarmom.

Hlavnou prednosťou dvojcestných alarmov je poskytovanie informácií o vozidle jeho majiteľovi priamo na diaľkovom ovládači. Aj tieto alarmy však dokážu komunikovať 1way_for_2way.jpgs "obyčajným" - jednocestným diaľkovým ovládačom. Keďže sa väčšinou jedná o núdzové ovládanie alarmu, často sa mu hovorí "servisný ovládač". Tieto ovládače majú takmer identickú veľkosť, ak je niektorý o niečo dlhší, následne je v inom parametre užší a pod. Počet tlačídiel je identický s vyhotovením dvojcestného ovládača, funkčnosť je teda rovnaká. Jediným rozdielom je, že po vykonaní operácie nezískame spätnú informáciu od vozidla. Napriek viacerým modelom je iba k staršiemu modelu Magicar 8000B možné zvoliť variantu vyhotovenia ovládača, kedy je k dispozícii ovládač 1way ako aj 1wayB. Pre najnovšie modely Magicar M870AS či M871A je možné používať len ovládač MR762. Tieto ovládače sa využívajú len príležitostne, u nich na veľkosti skutočne nezáleží. Najpodstatnejšia je výdrž batérie. Ovládač sám o sebe nemá žiaden odber, ak ho teda nepoužívame, batéria môže vydržať aj niekoľko rokov.

Záleží na veľkosti? - ako komu...

Veľkosti ovládačom sú vo veľkej miere veľmi podobné, často vychádzajúce z technických možností výroby či použitých komponentov. Pri veľmi podobných rozmeroch bude teda asi dôležitejšiu rolu pri výbere hrať samotný dizajn, prevedenie a zladenie ovládača. Vzorovým príkladom môže byť porovnanie ovládačov MISTRAL DO KEY a MISTRAL MAX DO R3. Kým prvý pôsobý veľkým neohrabaným dojmom (možno vďaka svojim malým tlačidlám a silenou snahou o minimalizáciu šírky), R3 je mohutný, robustný, no elegantný a nie príliž veľký ovládač. A pritom je o niečo vyšší aj širší....

Všetky práva vyhradené AUTOSERVIS ZAŤKO s.r.o. | Webdizajn: www.itstudio.sk